Doradztwo i bezpośrednia pomoc dla podmiotów gospodarczych

Planowanie strategiczne i organizacyjne
Działalność marketingowa
Kontrola kosztów i innych zagadnień finansowych
Organizacjia pracy i efektywności zarządzania
Tworzenie procedur działania
Mapowanie procesów w organizacji
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Doradztwo personalne
Codzienna administracyjna obsługa biura Recepcja i planowanie organizacyjne Obsługa personelu Dostarczanie poczty

Administracyjna obsługa i prowadzenie biura

Projektowanie przemysłowe

Tworzenie i rozwój projektów i specyfikacji, które optymalizują użytkowanie, wartość i wygląd wyrobów, biorąc pod uwagę cechy i potrzeby użytkowników, bezpieczeństwo, popyt, sposób dystrybucji, użytkowanie i konserwację
Szkolenia i inne formy edukacji związane z rozwijaniem własnych zainteresowań oraz doskonaleniem zawodowym

Kursy i szkolenia

Organizacja i promocja

Organizacja, zarządzanie i promocja na targach, wystawach, konferencjach, spotkaniach wraz z dostarczeniem pracowników do obsługi obiektów oraz transportem uczestników.
Kontakt:
Przemysław Lewicki
tel. 515 136 246
biuro@levelmanagement.pl
Copyright by Level Management